Thursday, August 5, 2010

Nestle Philippines TV Segment: Unang Hirit "Nestlegosyo"http://www.nestle.com.ph
http://www.nestle.com

NESTLEGOSYO IN UNANG HIRIT
VO: Mga jeep sa kalsada, si mamang sorbetero at ang magtataho. Ilan lamang ito sa mga simbolo ng kulturang Pinoy. At siyempre, mawawala ba naman ang sari-sari store? Bukod sa nakapagbibigay ito ng dagdag kita sa pamilya, malaing ginhawa din ito at malaking tulong sa buong barangay. Salamat sa Nestlegosyo na tumutulong sa mga sari-sari stores na higit na mapaunlad ang negosyo.
Lita Feño (store owner): Di na kailangan ng matagalang seminar upang matutunan ang Nestlegosyo. Natutunan ko na hindi mahirap magbenta, maraming tips na naibigay sakin upang mas mainam akong makapagtinda sa loob ng isang araw.
Elbert Sheng (Channel Manager -- Small Store Format): Maraming tindahan ngayon na nais umangat sa iba. Sa simpleng pagdisplay ng maayos, ito ay nakakaattract ng customers at sa pamamagitan ng complimentary selling, halimbawa kapagbumili ng tinapay pwede nilang alukin ng kape. Sa gayon nadodoble nila ang kanilang transaction at mas malaki ang kita ng tindahan. Pangatlo, dapat ipresyo ng tama ang produkto nasa presyong abot kaya. Importante din na hindi sila nauubusan ng stocks at higit sa lahat, siguruhing malinis at bago ang paninda. At iyan din ang ilan sa mga natututunan nila sa Nestlegosyo.
Lita Feño: Malaki talaga ang naitulong sakin ng Nestlegosyo sa aking kita at kabuhayan. Dahil sa practical tips, natutunan ko ang Nestlegosyo, naayos ko ang tindahan ko. Ngayon, lagi itong malinis, maayos ang display at laging bago ang mga produktong tinda ko. Mas dumami ang suki ko at mas lumago ang sari-sari store ko.
VO: Basta't may sipag at pagpupursigi at sa tulong ng Nestlegosyo, di malayong makamit ang pagunlad.

ENGLISH TRANSLATION
VO: Jeeps on the street, the iconic ice cream street vendor, and the soy pudding vendor. These are just a few of what symbolizes Pinoy culture. The list wouldn't be complete however, without the variety store? Aside from providing income to families, it also provides convenience to the entire community. Thanks to Nestlégosyo that helps variety stores improve their business.
Lita Feño (store owner): There's no need for long seminars to understand how Nestlegosyo works. I learned that it isn't hard to sell. I get plenty of tips on how to sell more everyday.
Elbert Sheng (Channel Manager -- Small Store Format): There are plenty of stores that want to succeed above the rest. Simple things like putting up neat displays attract more customers. Complimentary selling also helps, like when a consumer buys bread, store owners can offer coffee. This way, they can double their transaction and earn bigger income. Another tip is store owners should sell their products at an affordable price. It's also important to have stocks on hand and most importantly, fresh and clean stocks. These are just a few of what you can learn in Nestlégosyo.
Lita Feño: Nestlégosyo is really a big help to my business. I was able to fix my store, thanks to the practical tips I learned from Nestlégosyo. Now, my store is always clean, the display is orderly and my stocks are always fresh. I now have loyal consumers and my store has expanded.
VO: With hard work, determination and Nestlé's help, success is possible.

Check out more Nestle Philippines videos and TV Commercials at the Nestle Philippines YouTube Channel at http://www.youtube.com/nestleph

No comments:

Post a Comment