Friday, August 6, 2010

Nestle Philippines Teaser: Nestle Fruit Selection Yogurt "Yogurt With Jelly Teaser"
http://www.nestle.com.ph
http://www.nestle.com
http://www.facebook.com/NestleFruitSelectionYogurt
http://nestlephilippineschoosewellness.blogspot.com


Check out more Nestle Philippines videos and TV Commercials at the Nestle Philippines YouTube Channel at http://www.youtube.com/nestleph

Nestle Philippines Audio Visual Presentation: Nestle M.I.L.E.Nestle Management Immersion for Leadership Excellence (M.I.L.E.)

Grace De Castro -- Course Director, MILE 2009 and 2010

What is Nestle MILE?

"MILE is the Management Immersion for Leadership Excellence program. This year is the second year that we are running the MILE program. It's 4 days in business school meets what we like calling Creating Shared Value, which is really the Nestle difference, what makes us unique as an organization."


What to expect from the Nestle MILE program?

"It's pretty much 4 days of sessions, talks, a lot of fun activities. Along with student leaders, you'll have senior executives. So, you'll have a whole range of people that you'll be working with. Really just to expose you to how the #1 Nutrition, Health and Wellness company does business."


How different is Nestle MILE 2010 from the pioneer run?

"We're definitely bigger now. We are going nationwide. Last year, we concentrated on Manila. It's been very successful. So, we're looking at sharing the joy! Sharing the happiness with all our student leaders in Visayas and Mindanao."


What can the MILEEs expect?

"Ah MILEEs, that's what we call our MILE folks: the MILE Elite. What can they expect for 2010? In October, it would be more food! Definitely more freebies! More activities! A lot of interaction with the mentors and a lot of learning from each other. So, a lot of time with other student leaders and Nestle leaders as well."


Who is Nestle looking for?

"Who is Nestle looking for? People like you! So that would be student leaders who do well in school; Good academics; Strong leadership potential; People who want to experience something different and who want to see how we do business."


Message to potential Nestle MILEEs 2010

"Good luck! I hope to welcome the new batch of MILEEs, the bigger, better, bolder in 2010. That should be very fun and very interesting. So, I'll see you in October!"


MILEEs 2009

CMTs Batch 2010

"Hi, we're batch 2009, the first batch of MILEEs ever. See the Nestle Difference! Join our race to excellence!"


To learn more, visit us at www.nestle.com.ph/corpsite/careers/MILEApply now!


Check out more Nestle Philippines videos and TV Commercials at the Nestle Philippines YouTube Channel at http://www.youtube.com/nestleph

Nestle Philippines TV Commercial: Nestle Fruit Selection Yogurt "Stars DSLR Camera"http://www.nestle.com.ph
http://www.facebook.com/nestlefruitselectionyogurt
http://www.nestlephilippineschoosewellness.blogspot.com

Check out more Nestle Philippines TV Commercials at the Nestle Philippines YouTube Channel at http://www.youtube.com/nestleph

Thursday, August 5, 2010

Nestle Philippines TV Segment: Unang Hirit "Business On Wheels"http://www.nestle.com.ph
http://www.nestle.com

Business on Wheels
Unang Hirit
Airing date: Dec 22, 2009

VO: Likas na sa ating mga Pinoy ang pagiging masipag. Mapaanong trabaho o negosyo, panigurado lagi may pagkakakitaan. Kaya naman magandang oportunidad ang Business on Wheels ng Nestle.

Sunny Yu: Ang BOW ay isang programa from Nestlé called Business on Wheels. Ito ay may dalawang objectives. Number one, ito ay isang paraan para idistribute o ibigay o ioffer ang mga produkto natin sa Nestlé sa mga accounts natin tulad ng carinderias at kapihan. Pangalawa, ito ay isang livelihood program para sa kapwa nating mga Filipino so that they can find a way to improve their lives, para gumanda ang kabuhayan nila.

Ronnie Dacuag: Dati po isa akong kundoktor, nagtatrabaho ako sa isang bus company. Meron maganda talagang nangyari dito sa BOW, ako na mismo ang boss ko.

Cresante Besas: Masasabi ko na lahat ng pangarap ko, dito talaga matutupad sa BOW program ng Nestlé.

VO: Sa Business on Wheels, hanggat kaya makapagmaneho ng motor, pamilyar sa lugar, may sipag at pagpupursigi, kayang-kaya mo itong gawin.

Cresante Besas: Dito konting tiyaga lang, sa umpisa medyo may kahirapan talaga pero pag nagiging gamay mo na ang mga suki mo, kikita ka talaga dito.

VO: Basta't may determinasyon, siguradong magtatagumpay ka. At sa tulong ng Nestlé, madali mo itong makakamit.


ENGLISH TRANSLATION

VO: Filipinos by nature are hard-working, whether physical labor or a business, as long as it's a source of income. This is why Nestlé's Business on Wheels is a great opportunity to earn.

SUNNY YU: BOW is short for Business on Wheels, and it has 2 objectives: First is to distribute and offer Nestlé products to accounts such as small eateries. Second, BOW is also a livelihood program for our brothers & sisters, a way to improve their lives.

RONNIE DACUAG: I used to work in a bus company as a fare collector. It is a different experience as a BOWer. Here, I am my own boss.

CRESANTE BESAS: I can honestly say that all my dreams can come true because of Nestlé's BOW program.

VO: In Business on Wheels, as long as you can drive a motorbike, is familiar with the area and is determined and hard-working, you too can succeed.

CRESANTE BESAS: All you need is patience and perseverance. You learn what works with your patrons, which can result to bigger income.

VO: As long as you have determination, you will surely succeed. And with Nestlé's help, success can't be too far behind.

Check out more Nestle Philippines videos and TV Commercials at the Nestle Philippines YouTube Channel at http://www.youtube.com/nestleph

Nestle Philippines TV Segment: Unang Hirit "Nestlegosyo"http://www.nestle.com.ph
http://www.nestle.com

NESTLEGOSYO IN UNANG HIRIT
VO: Mga jeep sa kalsada, si mamang sorbetero at ang magtataho. Ilan lamang ito sa mga simbolo ng kulturang Pinoy. At siyempre, mawawala ba naman ang sari-sari store? Bukod sa nakapagbibigay ito ng dagdag kita sa pamilya, malaing ginhawa din ito at malaking tulong sa buong barangay. Salamat sa Nestlegosyo na tumutulong sa mga sari-sari stores na higit na mapaunlad ang negosyo.
Lita Feño (store owner): Di na kailangan ng matagalang seminar upang matutunan ang Nestlegosyo. Natutunan ko na hindi mahirap magbenta, maraming tips na naibigay sakin upang mas mainam akong makapagtinda sa loob ng isang araw.
Elbert Sheng (Channel Manager -- Small Store Format): Maraming tindahan ngayon na nais umangat sa iba. Sa simpleng pagdisplay ng maayos, ito ay nakakaattract ng customers at sa pamamagitan ng complimentary selling, halimbawa kapagbumili ng tinapay pwede nilang alukin ng kape. Sa gayon nadodoble nila ang kanilang transaction at mas malaki ang kita ng tindahan. Pangatlo, dapat ipresyo ng tama ang produkto nasa presyong abot kaya. Importante din na hindi sila nauubusan ng stocks at higit sa lahat, siguruhing malinis at bago ang paninda. At iyan din ang ilan sa mga natututunan nila sa Nestlegosyo.
Lita Feño: Malaki talaga ang naitulong sakin ng Nestlegosyo sa aking kita at kabuhayan. Dahil sa practical tips, natutunan ko ang Nestlegosyo, naayos ko ang tindahan ko. Ngayon, lagi itong malinis, maayos ang display at laging bago ang mga produktong tinda ko. Mas dumami ang suki ko at mas lumago ang sari-sari store ko.
VO: Basta't may sipag at pagpupursigi at sa tulong ng Nestlegosyo, di malayong makamit ang pagunlad.

ENGLISH TRANSLATION
VO: Jeeps on the street, the iconic ice cream street vendor, and the soy pudding vendor. These are just a few of what symbolizes Pinoy culture. The list wouldn't be complete however, without the variety store? Aside from providing income to families, it also provides convenience to the entire community. Thanks to Nestlégosyo that helps variety stores improve their business.
Lita Feño (store owner): There's no need for long seminars to understand how Nestlegosyo works. I learned that it isn't hard to sell. I get plenty of tips on how to sell more everyday.
Elbert Sheng (Channel Manager -- Small Store Format): There are plenty of stores that want to succeed above the rest. Simple things like putting up neat displays attract more customers. Complimentary selling also helps, like when a consumer buys bread, store owners can offer coffee. This way, they can double their transaction and earn bigger income. Another tip is store owners should sell their products at an affordable price. It's also important to have stocks on hand and most importantly, fresh and clean stocks. These are just a few of what you can learn in Nestlégosyo.
Lita Feño: Nestlégosyo is really a big help to my business. I was able to fix my store, thanks to the practical tips I learned from Nestlégosyo. Now, my store is always clean, the display is orderly and my stocks are always fresh. I now have loyal consumers and my store has expanded.
VO: With hard work, determination and Nestlé's help, success is possible.

Check out more Nestle Philippines videos and TV Commercials at the Nestle Philippines YouTube Channel at http://www.youtube.com/nestleph